Mietoistenlahden lintuparatiisin kehittämishanke oli pienen yhdistyksen voimannäyte

Leader Ravakka vieraili syksyllu00e4 Mietoistenlahdella osana kylttikiertuettaan. Mynu00e4mu00e4enseudun luonnonsuojeluyhdistys sai Leader Ravakalta tukea hankkeelle, jossa kunnostettiin Mietoistenlahdella sijaitseva perhetorni, parannettiin polkuja ja opastuksia seku00e4 rakennettiin jo pidemmu00e4n aikaa toivottu liikuntaesteetu00f6n lintujentarkkailulava Silakkarin parkkipaikalle.

Mietoistenlahdella vieraili muutama vuosi sitten enemmu00e4n vu00e4keu00e4 kuin pienimmissu00e4 suomalaisissa kansallispuistoissa. Lahti on kansainvu00e4lisestikin kiinnostava kohde lintuharrastajille. Lahdella raikuu syksyisin kova meteli, kun jos kaikki hanhet sattuvat lu00e4htemu00e4u00e4n samaan aikaan liikkeelle. Merihanhet, tundrahanhet, kanadanhanhet ja jopa silloin tu00e4llu00f6in tiibetinhanhet levu00e4htu00e4vu00e4t Mietoistenlahdella syysmuuton aikana.
u2013 Perhetorni olisi purettu ilman tu00e4tu00e4 hanketta, kertoo Mynu00e4mu00e4enseudun luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Vesa Raivo.
u2013 Nyt kunnostettua perhetornia koristaa myu00f6s taukopaikka pu00f6ytineen ja tuoleineen. u201dTaukopaikat ovat varmaankin harvinaisia lintutorneissa, Vesa jatkaa.

Hankkeen tavoitteena oli muodostaa alueen poluista eheu00e4, hyvin opastettu ja palveleva kokonaisuus lintuharrastajille ja perheille, jotta ku00e4viju00e4t voisivat kulkea maastossa turvallisesti ja lintuja hu00e4iritsemu00e4ttu00e4 luonnosta nauttien. Samalla myu00f6s liikuntarajoitteisille tehtiin mahdolliseksi luonnontarkkailu liikuntaesteettu00f6mu00e4llu00e4 lintujentarkkailulavalla. Luontokin kiittu00e4u00e4 kunnostetuista poluista.
u2013 Lehtopu00f6llu00f6poikue on viihtynyt yhdessu00e4 uusista pu00f6ntu00f6istu00e4, kertoo yhdistysaktiivi Petri Varjonen, joka toimii alueella myu00f6s oppaana.

Mynu00e4mu00e4en luonnonsuojeluyhdistys pitu00e4u00e4 jatkossakin yllu00e4 luontopolkua. Yhdistyksessu00e4 on alle 100 ju00e4sentu00e4, joista kourallinen on aktiivisia. Tu00e4mu00e4 yhdistyksen aktiivien joukko seku00e4 vaihtelevasti myu00f6s muut talkoolaiset ovat tehneet hankkeessa yhteensu00e4 yli 1600 tuntia talkoita. Talkoissa on ollut vaihdellen kahdesta kymmeneen henkeu00e4. Esimerkiksi perhetornille tarvittavat tarvikkeet oli kuljetettava olosuhteiden pakosta kottiku00e4rryin. Yhdistys haluaakin kiittu00e4u00e4 kaikkia talkoisiin osallistuneita korvaamattomasta panoksesta. Ilman heitu00e4 hanke ei olisi ollut mahdollinen.

Syksyn ju00e4lkeen tyu00f6 Mietoistenlahden kunnostamiseksi on tullut pu00e4u00e4tu00f6kseensu00e4 ja yhdistys aikoo nauttia tyu00f6nsu00e4 hedelmistu00e4 ja levu00e4tu00e4 hetken. Kylu00e4mme ja ympu00e4ristu00f6mme su00e4ilyvu00e4t elinvoimaisina ainoastaan tekemu00e4llu00e4. Kiitokset Mynu00e4mu00e4enseudun luonnonsuojeluyhdistykselle heidu00e4n panoksestaan!

Haluamme Leader Ravakassa juhlistaa yhteisu00f6llisyyden vuonna heitu00e4, jotka yhdistu00e4vu00e4t voimansa ja tekevu00e4t kotiseudustamme paremman paikan. Talkoohenki ja yhteisu00f6llisyys ovat maaseutumme kantavia voimavaroja ja perinne, joka toivottavasti jatkuu kauas tulevaisuuteen. Mynu00e4mu00e4enseudun luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivit ovat jo muutaman vuoden ajan paiskineet tu00f6itu00e4 tehdu00e4kseen Mietoistenlahdesta ku00e4yttu00e4ju00e4ystu00e4vu00e4llisemmu00e4n kokemuksen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin