Karhuseudun teemahankkeet 2022

Teemahankkeen kautta voidaan rahoittaa tavanomaisia Leader-hankkeita huomattavasti pienempiä tarpeita. Teemahankkeissa pätevät samat säännöt kuin tavanomaisissakin Leader-hankkeissa: toimien on oltava yleishyödyllisiä, hankkeen on synnytettävä jotain uutta ja toiminnan tulee kohdistua Leader Karhuseudun toiminta-alueelle.

Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin. Lisäksi Porin alueella tukea voidaan myöntää vain maaseutualueille kohdistuviin investointeihin (ks. Porin tukialuekartta). Teemahankkeissa hakuaika on aina rajattu. 

Tällä kertaa haussa on kolme erilaista teemaa; kehittäminen eli erilaiset tapahtumat yms., hankinnat ja rakentaminen. Voit lukea lisää kustakin teemasta oheisen valikon Teemahankkeet-otsikon alta.

Lisätietoja löytyy tältä sivulta lomakkeen alta ja suosittelemme lukemaan ne huolellisesti ennen hakemista. Lisätietoja antaa myös Niina Harju, niina.harju@karhuseutu.fi, puh. 044 533 0202.

Mukaan teemahankkeen hakuun pääsette täyttämällä ja lähettämällä alla olevan lomakkeen. Sen saatuamme toimitamme teille hakulomakkeet ja voimme yhdessä jatkaa hankkeenne työstämistä.

Hankkeen koko

Alahankkeen minimikustannukset on 500 €/hankehakija.  Maksatusta haetaan kussakin teemahankkeessa kaksi-kolme kertaa, mutta kukin hakija voi hakea vain kerran oman hankkeensa osalta. Muutokset eivät ole mahdollisia alahankkeissa.

Karhuseudun hallitus voi suositella itsenäisen hankkeen hakemista, jos hankkeen kokonaiskustannusten määrä on noin 10 000 €. Tällöin hankkeet eivät ole sidottuja teemahankkeen aikatauluun ja maksatusta voi hakea aina halutessaan.

Tuen määrä

Alahankkeiden tukiprosentti on 70 %

Omarahoitusosuus koostuu rahasta sekä (mahdollisesta) talkootyöstä, jos sitä hankkeeseen voidaan hyväksyä.

Talkootyöllä voidaan korvata korkeintaan 75% omarahoitusosuudesta. Yksityisen rahan osuus tulee olla siis vähintään 25% omarahoitusosuudesta. Mikäli talkootyön määrä ei täyty hakijan ilmoittamalla tavalla, on hakija velvollinen korvaamaan talkootyön osuutta omalla yksityisellä rahalla.

Hakemuspapereiden lisäksi tarvitaan:

 • voimassa oleva yhdistysrekisteriote
 • yhdistyksen säännöt
 • ALV-velvollisuudesta selvitys (YTJ-ote)
 • viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta
Rakentamisinvestoinnin ollessa kyseessä tulee selvittää:
 • pääpiirrustukset
 • lupa-asiat
 • rakennusselostus/-suunnitelma
 • vuokra- tai maankäyttösopimus
 • palovakuutustodistus 

Hyväksyttäviä kustannuksia

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin (huomioithan, että hankinnat tulee kilpailuttaa riittävällä tasolla, eli yli 2500 euron hankinnoista tarjoukset ja sen alle jäävistä vähintään hintatason selvitys esim. netistä kuvakaappauksineen). Hyväksyttäviä kustannuksia teemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

 • rakennustarvikkeet
 • rakentamiseen liittyvien koneiden ja kaluston vuokraus
 • ostopalvelut
 • tilojen vuokrakustannukset
 • kone-, laite-, väline- ja kalustohankinnat
 • kirjanpito ja siihen liittyvät kulut hankkeen osalta
 • talkootyö ja kohtuullinen talkootarjoilu
 • muut hankkeen toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tarpeelliset kustannukset
 • kehittämisteemahankkeessa hyväksytään pienet hankinnat kehittämiseen liittyen
frisbeegolf_kiekkoja
voileipiä tarjottimella

Huomioittehan myös nämä asiat

Hanketoteuttaja on velvollinen ylläpitämään investointia viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta. Tuona aikana investoinnin omistusoikeutta ei voi siirtää toiselle. Investoinnin käyttöä ja omistusoikeutta koskevat muutokset voivat johtaa tuen takaisinperintään.

Jos tuettavaan hankkeeseen sisältyy rakentamisinvestointeja, tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että tuen saaja pitää kohteen asianmukaisesti vakuutettuna, kunnes tuki on maksettu kokonaan.

Mikäli toimenpiteen kohteena oleva alue tai rakennus sijaitsee vuokramaalla, on vuokraoikeuden oltava voimassa viisi vuotta toimenpiteen päättymisen jälkeen.

Jos hankkeessa tehdään kehittämistoimenpiteenä esim. jonkin tapahtuman tai kerhotoiminnan aloittaminen, sen tulisi hankkeen päätyttyäkin jatkua jossain muodossa.

Haku

 1. Yhdistyksellä on idea, jonka sopivuudesta teemahankkeeseen ollaan yhteydessä Leader Karhuseutuun sivun yläosan lomakkeella. Tämän jälkeen hakija saa hakulomakkeet ja tarvittaessa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemisessa. Lisätietoja antaa Niina Harju, niina.harju@karhuseutu.fi, puh. 044 533 0202.

2. Yhdistys päättää kokouksessaan lähteä hakemaan alahanketta. Yhdistyksessä laaditaan hankesuunnitelma ja tarjouksiin/hintatason selvityksiin perustuva kustannusarvio sekä täytetään hakemuslomakkeet. 

3. Hakija toimittaa  hakemuksen tarvittavine liitteineen 20.3.2022 mennessä Karhuseudulle osoitteella niina.harju@karhuseutu.fi (pyydettävät lisäselvitykset toimitettava hallituksen päätöskokoukseen mennessä).  Avoin haku aukeaa 1.1.2022.

4. Leader-hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet huhtikuun lopun kokouksessaan. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttävien alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Leader Karhuseudulta toteuttavalle hakijalle sekä sovitaan vastuista ja työnjaosta.

5. Leader Karhuseutu tallentaa kaikki alahankkeet Hyrrään ja lähettää  hakemuksen Satakunnan ELY-keskukseen.

6. Leader Karhuseutu ilmoittaa hakijoille, mitkä alahankkeet on hyväksytty ja antaa hankkeen aloitusluvan.

7. Hakijoille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Hankkeesta riippuen toteutusaika päättyy 31.12.2022, 30.4.2023 tai 31.8.2023. Tarkista tarkemmat toteuttamisen ja maksuhakemusten ajankohdat hankkeen tarkemmasta suunnitelmasta (valikosta Teemahankkeet-otsikon alta).

8. HUOM! Hakijalla tulee olla itsellään varoja hankkeen toteuttamiseen, koska tuki maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan sovittujen maksatusaikatulujen mukaan. Kukin hakija voi hakea maksatusta vain kerran hankkeen aikana.

myllyllä ihmisiä ja Leader-lippu