Huoltovarmuus: Vesiosuuskunta toimittaa hyvänlaatuista talousvettä Järvikylän asukkaille

Investointi UV-desinfiointilaitteeseen auttaa turvaamaan hyvälaatuisen ja edullisen talousveden 200 asukkaalle Nakkilan Järvikylässä.

 

Järvikylän vesiosuuskunta on toimittanut puhdasta talousvettä kylän asukkaille jo 1980-luvulta alkaen. Pari vuotta sitten kylä joutui kuitenkin turvautumaan Nakkilan kunnan toimittamaan talousveteen, koska oman pumppaamon raakavedestä löytyi bakteereja.

– Kun tavallinen kaivon tiivistys ja desinfiointi ei auttanut, aloimme pohtia vaihtoehtoja. Päätimme hankkia UV-desinfiointilaitteen ja kysyä siihen Leader-tukea, Jussi Koskinen vesiosuuskunnasta kertoo.

 

UV-reaktori manipuloi haitallisten mikrobien DNA:ta ja tekee ne lisääntymiskyvyttömiksi. Jussi Koskinen kertoo, että laitteessa oleva kvartsiputki pitää puhdistaa parin kuukauden välein. Kvartsiputken sisältä löytyy UV-lamppu.

 

Järvikylän vesiosuuskunnan toiminta on merkittävää, koska pumppaamolta lähtee hyvänlaatuinen talousvesi noin 200 kylän asukkaalle. Lisäksi Järvikylän pumppaamo toimii Hormiston vesiosuuskunnan varajärjestelmänä. Tässä tapauksessa käyttäjiä tulee 450 lisää.

– Hanke oli todella hyvä, koska pystyimme samalla uusimaan pumppaamon tekniikkaa. Nyt meillä on internetyhteys, jonka kautta pääsemme etänä seuraamaan pumppaamon toimintaa. Hankimme myös laitteiston, joka mittaa veden pH-arvoja ja laitteen hätäkloorauksen varalle. Lisäksi rakensimme kaivon ympärille lukittavan aidan, joka ehkäisee ilkivaltaa ja estää eläinten pääsyn kaivon lähelle, Koskinen luettelee.

 

Kaivon ympärille rakennettu aita ennaltaehkäisee ilkivaltaa ja estää eläinten pääsyn kaivon lähelle.

 

Vettä vuosiksi eteenpäin

 

Järvikylän vesiosuuskunnalla ei ole risuja annettavana Leader-rahoituksesta. Ajoittain hanke venyi, koska vesiosuuskunnassa työssäkäyvät ihmiset tekivät hanketta vapaa-ajalla ja koronapandemia osaltaan hankaloitti asioiden hoitamista. Investointi on suunniteltu niin, että pumppaamo pystyy toimimaan vuosikausia.

– Oma vesi lisää huoltovarmuutta ja näinä päivinä sillä on suuri merkitys. Pumppaamon remontin jälkeen olemme vain kerran joutuneet hetkellisesti turvautumaan kunnan veteen. Koska kunnan runkovesijohto tulee kaukaa, on vesi pitkän ajan putkessa. Tästä läheltä toimitettuna vesi on laadukasta sekä myös edullista, Jussi Koskinen sanoo.