Hae Leader-tukea yhteisösi idean toteuttamiseen

Yhdistystoimija, voimme tukea EU:n maaseuturahastosta yleishyödyllisiä yhdistyksiä esimerkiksi investoinneissa sekä toiminnan käynnistämisessä ja  kehittämisessä. Erityisesti haluamme kannustaa alueemme asukkaita yhteisölliseen toimintaan.

Leader-hankkeella toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Leader-hankkeet lähtevät tarpeesta ja niiden tuloksena syntyy aina jotakin uutta. Hae Leader-rahaa määritellyn idean toteuttamiseen. Ole yhteydessä Leader-ryhmään jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun joka vaiheessa.  Voitte ottaa yhteyttä hankeneuvojaamme ja kysyä mahdollisuuksistanne saada tukea.

Tuen haku on jatkuva.

Leader-hankkeet ovat yleishyödyllisiä

Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Hakijana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Myös yksityisoikeudellinen yhteisö voi olla hakijana, mikäli sen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu.

Vuosien 2021-2022 siirtymäkautena jaamme rahoitusta 2020 päättyneen Otso Osaa-strategian periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Valmistelemme parhaillaan strategiaa uudelle ohjelmakaudelle 2023–2027.

Näin haet Leader-tukea!

Ideasta hankkeeksi -sparraamosta apua

Karhuseudun Hankesparraamo joka torstai klo 17  verkon välityksellä (Teams). Voit ilmoittautua etukäteen hankeneuvoja Laurille Penkkimäelle (yhteystiedot) ja kertoa, millaisten hankeasioiden kanssa kaipaat apua. 

Voit myös liittyä suoraan tästä linkistä hankesparraamoon.

Jos vielä pohdit, onko Leader-rahoitus Teitä varten tai idea on hukassa, osallistu Karhuseudun kevään 2022 rahoitusinfoihin. Rahoitus infot 29.3., 20.4. ja 4.5. Kaikki alkavat klo 17 ja kestävät noin tunnin. Lähetämme linkin ilmoittautuneille. 

Ilmoittaudu rahoitusinfoihin!