Fyffee! - Matkalla oman talouden hallintaan 2020-2025

Fyffee! -Matkalla oman talouden hallintaan on STEAn rahoittama hanke, jonka pohja on luotu jo aiemmissa Leader Karhuseudun Ahkerasti yhdessä! – ja Lähde mukaan! -hankkeissa. Hanke toimii Karhuseudun koko toiminta-alueella eli Porissa, Ulvilassa, Nakkilassa, Harjavallassa ja Kokemäellä.

Fyffee! -hankkeen tavoitteena on lisätä osallistujien taloudellista toimintakykyä ja elämänhallintaa, parantaa elämänlaatua ja osa osallisuutta sekä ennaltaehkäistä talous- ja velkaongelmien syntymistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset, taloushuolia kohdanneet henkilöt ja heidän läheisensä sekä kohderyhmän kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Fyffee! -hanke järjestää jalkautuvaa, henkilökohtaista talous- ja velkaneuvontaa on matalan kynnyksen palvelu, joka avustaa henkilöitä oman taloudellisen tilanteen hahmottamisessa ja ratkaisujen etsimisessä haavoittuvassa tilanteessa. Toiminnan perustana on aina asiakkaan oman tilanne. Henkilökohtaisen talous- ja velkaneuvonnan lisäksi hanke järjestää yleisiä ja suljettuja info- ja koulutustilaisuuksia sekä vertaistuellisia ryhmiä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiantuntijoille järjestetään omia tilaisuuksia. Tärkeä osa hankkeen toimintaa on vertaisohjaajien ja kokemusaasiantuntijoiden koulutus niin hankkeen omia palveluita varten kuin yhteistyöhön ammattilaisten kanssa. Lisäksi hanke tiedottaa talouteen ja sen hallintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja muutoksista eri kanavissa.

Fyffee-Matkalla oman talouden hallintaan -hankkeen tavoitat:

Hankekoordinaattori Outi Rantanen, puh. 044739 9909

Yhteisötalo Otava

Hanketyöntekijä

Yhteisötalo Otava

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@karhuseutu.fi tai fyffee@karhuseutu.fi

Miksi?

 

Yksityishenkilöiden talous- ja velkaongelmat ovat kasvava ongelma. Hankkeen aloitus sijoittuu korona-aikaan, jolloin talousongelmat ja huolet koskettavat yhä useampi henkilöitä. Tilastotietojen mukaan Suomessa oli vuonna 2019  yli 507 000 ulosottovelallista ja Satakunnassa yli 22 500. Kerrannaisvaikutuksena ulosottovelallisuus kosketti arviolta runsasta miljoona suomalaista. Maksuhäiriöisten määrä heinäkuussa 2020 oli yli 307 000, mikä vastaa yli prosenttia aikuisväestöstä. Satakunnassa luku oli 8,2%. Maksuhäiriömerkintöjä yhdellä henkilöllä oli keskimäärin yli 15. Hankkeena haluamme auttaa näitä henkilöitä omalla toiminta-alueellamme.

Aiemmissa hankkeissa on tuotettu Matkalla oman talouden hallintaan -opas. Oppaassa on kuvattu perusasioita mm. oman talouden suunnittelusta ja tietoa maksuhäiriömerkinnästä ja velkajärjestelyyn hakeutumisesta. Oppaasta löydät myös arjen säästövinkkejä ja paikat, joista Porissa saa ruoka-apua.

Oppaan (3 MB) voit ladata käyttöösi tästä

https://drive.google.com/file/d/1BwBShcZn7VKtz4LAbHb-VD-9Zw5FhadN/view