Lähde mukaan! ESR-hanke

Tää o mee Pori ja tääl o mee Sampola, Impola, Väinölä, Porkka ja Pihlava. Lähe mukaa ja tehrää niist entistäki parempii!

Toteutusaika: 2015-2017(2v)

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden tarjonta

Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

Hanke on päättynyt.

 

Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä:

 

Hankkeen tavoitteena oli parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa kaupunginosien paikallista yhteisöllisyyttä kansalaistoimijalähtöisin menetelmin. Kehittämällä uusia asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita tuettiin laajapohjaista osallisuutta Porin kaupunginosisssa.

 

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä olivat työttömyyden takia syrjäytymisvaarassa olevat hankkeessa mukana olevien lähiöiden asukkaat sekä välillisesti muut alueen asukkaat, yhdistystoimijat, yrittäjät ja julkisen sektorin toimijat, Porin kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt. Hankkeen kolme painopistettä olivat työ, hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Näiden edistämiseksi järjestettiin lukuisia yhteisöllisiä tapahtumia, ryhmätoimintaa ja paikallista verkostoitumista edistävää toimintaa. Kohderyhmä osallistui hankkeen toimintojen suunnitteluun ja järjestämiseen.

 

Hankkeen aikana luotiin paikallisen yhteisövalmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen porilainen malli sekä kehitettiin uusia paikallisia toimintamalleja työttömien työllistymisvalmiuksien parantamiseksi ja erilaisten työllistymisen esteiden poistamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi.

 

Hankkeen aikana järjestettiin

 

– 125 yhteisövalmennuskertaa (Kaapeli/Lähde mukaan!/Reeraa!), 74 osallistujaa

– 15 työllistymistä ja työ- ja toimintakykyä edistävää tapahtumaa ja infotilaisuutta, 214 osallistujaa

– 32 yhteisö- ja pienryhmätapahtumaa, 379 osallistujaa

– 16 yhteisöllistä yleisötapahtumaa, 2369 osallistujaa