Tasainen edustus alueen kunnista – uusi hallitus aloittaa toukokuussa

Karhuseudun vuosikokouksen tärkein asia oli uuden hallituksen valitseminen. Valinnat edustavat tasaisesti aluetta kolmikantaperiaatteen mukaisesti.

 

Lähes kaksikymmentä Karhuseudun jäsentä osallistui keskiviikkona 26. huhtikuuta vuosikokoukseen Ulvilan toimistolla ja etäyhteydellä. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Tärkein tehtävä oli muodostaa uusi hallitus vuodelle 2023 sekä valita yhdistykselle puheenjohtaja.

Karhuseudun säännöt muutettiin ylimääräisessä vuosikokouksessa maaliskuussa. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 10–15 jäsentä sekä viisi varajäsentä. Hallituksen tulee edustaa tasapuolisesti aluetta ja sen asukkaita, yhdistyksiä sekä paikallista julkista tahoa eli valinnat tehdään kolmikantaperiaatteen mukaan.

Raisa Ranta toimi vuosikokouksen puheenjohtajana. Hänen vieressään Esa Ahlqvist, Terho Latva ja Veli-Jukka Heikkilä.

Willman jatkaa puheenjohtajana

 

Vuosikokous päätti, että Karhuseudun puheenjohtajana jatkaa Nina Willman. Sen lisäksi vuosikokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi 15 jäsentä ja viisi varajäsentä.

Yksityisiä asukkaita edustamaan valittiin Timo Lähdekorpi Porista, Kirsi Virta Harjavallasta, Jukka Ajanko Kokemäeltä, Marja Kares-Oksman Nakkilasta ja Ilkka Äijälä Ulvilasta. Varajäseniksi heille valittiin Terho Latva ja Ville Maanavilja.

Yhdistysjäseniksi valittiin Veli-Jukka Heikkilä Porista, Marko Kemppinen Harjavallasta, Markku Jalonen Kokemäeltä, Harri Höglund Nakkilasta ja Tuija Mäkinen Ulvilasta. Yhdistysten edustajien varajäseniksi valittiin Jorma Virtanen ja Julius Palonen.

Julkisen tahon edustajaksi valittiin Sari Kivioja Porista, Tommi Aalto Harjavallasta, Elina Heinilä Kokemäeltä, Sari Ketola Nakkilasta ja Juha Virola Ulvilasta. Julkisen tahon varajäseneksi valittiin Raisa Ranta.

Kiitokset pitkäaikaisille jäsenille

 

Leader-ryhmän hallituksessa yksi jäsen voi olla yhtä menoon korkeintaan kuusi vuotta. Tästä syystä Viliina Välimäki ja Mikko Kivinen jäivät pois hallituksesta. Lisäksi hallituksesta poistuivat Luvian edustajat Matti Luotola ja Markku Hannus. Myös Nakkilan julkisen tahon edustaja Marita Inkinen poistui, koska hän ei enää työskentele Nakkilan kunnassa.

Uusi hallitus kokoontuu ensimmäistä kertaa toukokuussa järjestäytymiskokoukseen. Silloin hallitus valitsee keskuudestaan esimerkiksi sihteerin ja varapuheenjohtajan.