LEADER HANKKEISTA PÄÄTTÄÄ PAIKALLISTA KOOSTUVA HALLITUS

Karhuseudun toimintaa ohjaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä kymmenen varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, jotka kaikki valitsee vuosikokous. Jäsenet valitaan toiminta-alueen kunnista kolmikantaperiaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden kolmasosan jäsenistä tulee edustaa yksittäisiä maaseudun asukkaita/pienyrittäjiä, yhden kolmasosan julkisen tahon ja yhden kolmasosan yhdistysten edustajia. Lisäksi valinnoissa noudatetaan sitä periaatetta, että jokaisesta toiminta-alueen kunnasta on mukana yksi edustaja ja isommista kunnista kaksi. Valinnassa noudatetaan myös tapaa, jossa  kuntaliitoskunnat ovat saaneet säilyttää oman edustajansa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja puheenjohtajan yksi vuosi. Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä korkeintaan kuusi perättäistä vuotta. Hallitus valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa maaliskuun loppupuolella.

 

LEADER KARHUSEUDUN HALLITUS 2020 - 2021

Puheenjohtaja
Nina Willman, Noormarkku
0440280767

Maaseudun yksittäiset asukkaat tai pienyrittäjät:
Ilkka Äijälä (vara pj), Ulvila
044 059 1759
varajäsen Sari Pohjola, Ulvila

Timo Lähdekorpi, Noormarkku
varajäsen Terho Latva, Noormarkku

Jarmo Södergren, Pori
varajäsen Ville Maanavilja, Pori

Julkisen tahon edustajat:
Juha Virola, Ulvila
varajäsen Aila Haikkonen, Lavia

Kauko Ketola, Kokemäki
varajäsen Teemu Nieminen, Kokemäki

Sari Ketola, Nakkila
varajäsen Päivi Myllykoski, Nakkila

Yhdistysten edustajat:
Seija Hakala, Harjavalta
varajäsen Jorma Virtanen, Harjavalta

Viliina Välimäki, Pori
varajäsen Mikko Kivinen, Pori

Risna Aho, Luvia
varajäsen Matti Luotola, Luvia

Veli-Jukka Heikkilä, Lavia
varajäsen Tuija Mäkinen, Ulvila