Materiaalipankki ja liitteet

Yleinen materiaali

Karhuseudun alueellinen kehittämisstrategia vuosille 2023 – 2027 ”Tulevaisuuden Teljä”  ja hankehakijan opas löytyy tästä linkistä.

 

Leader-hankehakemuksen liiteluettelo.

Yleishyödyllisen hankehakemuksen liitteet ja hakumateriaali

 

 

Yritystukihakemuksen liitteet ja hakumateriaali

T2, T4 ja T7-lomakepohja