Mihin Leader-tukea voi saada?

Leader-rahoituksella voidaan muun muassa kunnostaa tai rakentaa kokoontumispaikkoja, leikki- ja liikuntapuistoja sekä luonto- ja lähiliikuntakohteita. Hanketukimuodot yhdistyksille ja yhteisöille ovat yleishyödyllinen kehittämishanke ja yleishyödyllinen investointihanke. 

Pienin myönnettävä tuki on 5000 euroa. Poikkeuksena ovat teemahankkeet. 

 

Vinkki! 

Tutustu esimerkkeihin toteutetuista hankkeista Sankariyhdistykset-lehdessä sekä satasilta.fi -sivustolla.

 

Yleishyödyllinen investointihanke

Tukea voidaan myöntää:

 • koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan 
 • rakennuksen hankintaan, rakentamiseen tai korjaamiseen

 

Tuen määrä

Tukea myönnetään pääsääntöisesti puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä.  Talkootyön arvo on 15 euroa henkilötyötunti (yli 15-vuotias) ja konetyö (traktori tai kaivinkone) + kuljettaja 45 euroa tunti. 

 

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

 • paikallisten palveluiden kehittämiseen
 • kylien kehittämistoimiin
 • kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen
 • maisema-, kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen
 • ympäristön ja vesien suojeluun
 • selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
 • koulutukseen
 • tiedonvälittämiseen

 

Hyväksyttävät kulut kehittämishankkeissa:

 • palkat ja palkkiot
 • matkakustannukset
 • ostopalvelut
 • vuokrat
 • muut kulut (esim. pienhankinnat ja tarjoilukulut)
 • talkootyö (ei koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa)

 

Tuen määrä

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 70-100 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä.