Karhuseudun teemahankkeet

Teemahankkeen kautta voidaan rahoittaa tavanomaisia Leader-hankkeita huomattavasti pienempiä tarpeita. Teemahankkeissa pätevät samat säännöt kuin tavanomaisissakin Leader-hankkeissa: toimien on oltava yleishyödyllisiä, hankkeen on synnytettävä jotain uutta ja toiminnan tulee kohdistua Leader Karhuseudun toiminta-alueelle.

Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin. Lisäksi Porin alueella tukea voidaan myöntää vain maaseutualueille kohdistuviin investointeihin (ks. Porin tukialuekartta). Teemahankkeissa hakuaika on aina rajattu. 

Lisätietoja antaa Niina Harju, niina.harju@karhuseutu.fi, puh. 044 533 0202.

Hankkeen koko

Alahankkeen minimikoko on 500 €/hankehakija.  Maksatusta haetaan kussakin teemahankkeessa kolme kertaa, mutta kukin hakija voi hakea vain kerran oman hankkeensa osalta. Muutokset eivät ole mahdollisia alahankkeissa.

Karhuseudun hallitus voi suositella itsenäisen hankkeen hakemista, jos hankkeen tuen määrä ylittää 5000 €. Tällöin hankkeet eivät ole sidottuja teemahankkeen aikatauluun ja maksatusta voi hakea aina halutessaan.

Tuen määrä

Alahankkeiden tukiprosentti on 70 %

Omarahoitusosuus koostuu rahasta sekä (mahdollisesta) talkootyöstä.

Talkootyöllä voidaan korvata korkeintaan 75% omarahoitusosuudesta. Yksityisen rahan osuus tulee olla siis vähintään 25% omarahoitusosuudesta. Mikäli talkootyön määrä ei täyty hakijan ilmoittamalla tavalla, on hakija velvollinen korvaamaan talkootyön osuutta omalla yksityisellä rahalla.

Lisäksi tarvitaan:

 • yhdistysrekisteriote
 • yhdistyksen säännöt
 • ALV-velvollisuudesta selvitys (YTJ-ote)
 • viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta

Rakentamisinvestoinnin ollessa kyseessä tulee selvittää:

 • pääpiirrustukset
 • lupa-asiat
 • rakennusselostus/-suunnitelma
 • vuokra- tai maankäyttösopimus
 • palovakuutustodistus 

Hyväksyttäviä kustannuksia

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin (huomioithan, että hankinnat tulee kilpailuttaa riittävällä tasolla, eli yli 2500 euron hankinnoista tarjoukset ja sen alle jäävistä vähintään hintatason selvitys esim. netistä kuvakaappauksineen). Hyväksyttäviä kustannuksia investointiteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

 • rakennustarvikkeet
 • rakentamiseen liittyvien koneiden ja kaluston vuokraus
 • ostopalvelut
 • kone-, laite-, väline- ja kalustohankinnat
 • kirjanpito ja siihen liittyvät kulut hankkeen osalta
 • talkootyö ja kohtuullinen talkootarjoilu
 • muut hankkeen toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tarpeelliset kustannukset
frisbeegolf_kiekkoja
voileipiä tarjottimella

Otathan huomioon myös nämä

Hanketoteuttaja on velvollinen ylläpitämään investointia viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta. Tuona aikana investoinnin omistusoikeutta ei voi siirtää toiselle. Investoinnin käyttöä ja omistusoikeutta koskevat muutokset voivat johtaa tuen takaisinperintään.

Jos tuettavaan hankkeeseen sisältyy rakentamisinvestointeja, tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että tuen saaja pitää kohteen asianmukaisesti vakuutettuna, kunnes tuki on maksettu kokonaan.

Mikäli toimenpiteen kohteena oleva alue tai rakennus sijaitsee vuokramaalla, on vuokraoikeuden oltava voimassa viisi vuotta toimenpiteen päättymisen jälkeen.

Haku

 1. Yhdistyksellä on idea, jonka sopivuudesta teemahankkeeseen ollaan yhteydessä Leader Karhuseutuun, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemisessa. Lisätietoja antaa Niina Harju, niina.harju@karhuseutu.fi, puh. 044 533 0202.

2. Yhdistys päättää lähteä hakemaan alahanketta. Yhdistyksessä laaditaan hankesuunnitelma ja kustannusarvio sekä täytetään hakemuslomakkeet. 

3. Hakija toimittaa  hakemuksen liitteineen 31.10.2021 mennessä Karhuseudulle osoitteella niina.harju@karhuseutu.fi.  Avoin haku aukeaa 1.9.2021.

4. Leader-hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet marraskuun kokouksessaan. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttävien alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Leader Karhuseudulta toteuttavalle hakijalle sekä sovitaan vastuista ja työnjaosta.

5. Leader Karhuseutu tallentaa kaikki alahankkeet Hyrrään ja lähettää  hakemuksen Satakunnan ELY-keskukseen.

6. Leader Karhuseutu ilmoittaa hakijoille, mitkä alahankkeet on hyväksytty ja antaa hankkeen aloitusluvan.

7. Hakijoille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Hanketta voi toteuttaa 31.10.2022 asti. Viimeiset maksatusmateriaalit toimitetaan Karhuseudulle viimeistään 1.12.2022.

8. Hakijalla tulee olla varat hankkeen toteuttamiseen, koska tuki maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan sovittujen maksatusaikatulujen mukaan.

myllyllä ihmisiä ja Leader-lippu