UUTTA: Yhdistyksille 70 %:n Leader-tuki energiatehokkuutta edistäviin ja ympäristöä säästäviin investointeihin

Leader Karhuseutu tukee vuonna 2022 energiatehokkuutta ja ekologista kestävyyttä edistäviä yhdistysten investointeja korotetulla 70 %:n tuella. Tavallisesti Leader-hankkeissa investointeihin myönnettävä tuki on 50 % kokonaiskustannuksista. 

Karhuseudun ”ekotuki” on tarkoitettu investointeihin, jotka parantavat energiatehokkuutta ja lisäävät uusiutuvaa energiaa; edistävät kiertotaloutta kuten kierrättämistä ja yhteiskäyttöä; ja tukevat luontokadon torjuntaa tai säästävät ympäristöä. Korotetulla tukiprosentilla halutaan kannustaa vapaaehtoisvoimin toimivia yhdistyksiä miettimään, millaisia pieniä kestävyysmuutoksia omassa toiminnassa voisi tehdä. 

Leader-rahoitus on loistava keino myös edistää toiminnan kestävyyttä ja vähentää ympäristökuormaa. Tuella voidaan parantaa vaikka näiden yhteisöllisten tilojen energiatehokkuutta. Tämä säästää suoraan yhdistysten kukkaroa. Ilmanlämpöpumput jo laajasti tunnetaan, mutta esimerkiksi aurinkoenergiainvestointeja on vasta alettu kysyä, sanoo hankeneuvoja Lauri Penkkimäki.

Leader Karhuseudulla on vuonna 2022 jaossa noin 600 000 euroa maaseudun yhdistysten ja yritysten hankkeille. Viimeiset tukipäätökset kuluvan ohjelmakauden hankkeista tehdään syksyllä, joten nyt on mainio aika alkaa suunnitella hankkeita.

Karhuseudun ”ekotuki”  ja neuvontaa yhdistyksille

Yhdistysten hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli niiden on hyödytettävä laajaa joukkoa. Leader-hankkeissa syntyy aina jotain uutta, joten yhdistyksen perustoimintaan tai korvausinvestointeihin rahoitusta ei voi saada. Tuki on pääsääntöisesti noin 50 % investointihankkeissa ja noin 70 % kehittämishankkeissa. Jatkossa ekologista kestävyyttä edistävissä investoinneissa tuki voi olla 70 %. Pienin myönnettävä tuki on 5000 euroa. Osassa hankkeista omarahoitusosuutta voi korvata talkootyöllä.

Investointihanke voi saada korotetun 70%:n tuen, jos

  • se parantaa energiatehokkuutta tai edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa. Hankkeen tavoitteena on selkeä päästövähennys. (esim. ilmanlämpöpumput, aurinkoenergia, maalämpö)
  • se edistää kiertotaloutta paikallisesti (esim. yhteisölliset kierrätyspisteet, kyläkompostorit, tilojen kestävää käyttöä tukevat toimet, yhteiskäytön edistäminen)
  • hankkeen tavoitteena on säästää ympäristöä kokonaisvaltaisesti tai torjua luontokatoa. 

Hankkeessa voi olla muitakin toimenpiteitä, mutta pääpaino on oltava ympäristöä säästävissä toimenpiteissä. Korotetun tuen hankkeissa kokonaiskustannukset voivat olla maksimissaan noin 50 000 euroa.  Rahoitettavista hankkeista ja tuenmäärästä päättää Leader Karhuseudun hallitus. 

Yksin ei tarvitse jäädä, vaan hankkeen ideointiin saa apua. Karhuseudun oman Energiaa elämään -hankkeen kautta autetaan yhdistyksiä toimimaan kestävämmin ja tekemään tekoja, joilla parannetaan maaseudun asukkaiden elämänlaatua sekä alueen elinvoimaa ja pitovoimaa. Tarjolla on maksutonta neuvontaa ja sparrausta sekä apua esimerkiksi tilaisuuksien järjestämiseen.

– Uusiutuva energia, kierrätysmahdollisuudet, ympäristökasvatus, luontokadon torjunta – Leader-rahoitus tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisiin pieniin ja isompiinkin kestävyystekoihin. Toivomme, että korotettu tuki kannustaa pohtimaan enemmän myös näitä asioita ja synnyttää uusia ideoita, joista voimme kaikki oppia, sanoo hankekoordinaattori Mimmi Virtanen.

Ota yhteyttä Karhuseudun henkilöstöön ja kysy lisää tukimahdollisuuksista.

Karhuseutu järjestää keväällä 2022 rahoitusinfoja 29.3., 20.4. ja 4.5. verkossa. Lisäksi olemme käynnistäneet hankesparraamoon. Lue lisää näistä!

 

Uutista päivitetty 25.3.